Verb To Be – Olmak Fiili

VERB TO BE

TO BE FİİLİ

1. Structure: Yapı
“To be” fiilinin Türkçe dilbilgisi olarak tam karşılığı yoktur. Present: Şimdiki Zaman, yani; içinde bulunduğumuz zaman ve Past: Geçmiş zaman’da “be” olarak kullanılmaz. Şahışlara göre değişir.

Şöyle ki:

göre değişir. Şöyle ki:

Present (Şimdiki Zaman)

BE BE

I

am ( im, ım )

He
She
It
Ahmet
Ayşe
The house
The cat

is ( dir, dır )

We
You
They
Ali and Kemal
Children
Houses
Cats

are ( iz, siniz, dirler)

Past ( Geçmiş Zaman )

I

was (idim )

He
She
It
Ahmet
Ayşe
The house
The cat

was ( idim )

We
You
They
Ali and Kemal
Children
Houses
Cats

were ( idik, idiniz, idiler)

İngilizce öğrenen Türklerin “to be” fiilinde yanıldıkları görülmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki: “to be” fiili fiillerin yalın halleriyle kesinlikle kullanılmaz; fiillerin halleri ile kullanıldıkları zaman ise “to be” fiili olmaktan çıkar ve “be” yardımcı fiili diye adlandırılır. (HELPING VERB). “To be” fiili daima isim ( noun ) ve sıfat (adjective) larla kullanılır ve onlara fiillik yapar.

2. Örnekler ( Examples )

Present ( şimdiki zaman )

I am ( I’m) happy. (Ben ) mutluyum.
He is (He’s) happy. ( O ) mutlu(dur)
She is (She’s ) happy. ( O ) mutlu(dur)
We are (We’re ) happy. (Biz) mutluyuz.
You are (You’re ) happy. (Siz) mutlusunuz.
They are (They’re) happy. (Onlar ) mutlular.

Past (geçmiş zaman )

I was happy. (Ben ) mutluydum.
He was happy. ( O ) mutluydu.
She was (She’s happy. ( O ) mutluydu.
We were happy. (Biz) mutluyduk.
You were happy. (Siz) mutluydunuz.
They were happy. (Onlar ) mutluydular.

Not: “Was” ve “Were” in kısaltılmış şekilleri yoktur.

To be fiilinin present (şimdiki zaman ) hali ile olumlu cümle örnekleri

I am ill today. ( Ben ) bugün hastayım.
They are in Ankara now. Onlar şimdi Ankara’dalar.
The house is new. Ev yenidir.
He is very tall. O (erkek) çok uzun boylu(dur).
We are students. Biz öğrenciyiz.
Hasan is a good boy. Hasan iyi bir çocuktur.
The cat under the chair. Kedi sandalyenin altında(dır).
They are sad today. Onlar bugün üzgün(dür).
You are very generous. (Siz) çok cömertsiniz.

To be fiilin past (geçmiş zaman ) hali ile olumlu cümle örnekleri

I was ill yesterday. (Ben) dün hastaydım.
They were in Ankara yesterday. Onlar dün Ankara’daydılar.
The weather was cold last week. Geçen hafta hava soğuktu.
The horse was fast. At hızlıydı.
We were excited. Biz heyecanlıydık.
She was in front of the car. O (kız) arabanın önündeydi.

3. Native: Olumsuz
Olumsuz yapmak için “to be” nin hallerinden sonra “not” getirilir.

Present ( şimdiki zaman )

1. kısaltılmış şekil

2. kısaltılmış şekil

I am not
He is not
She is not
Ahmet is not
Ayşe is not
The house is not
The cat is not
We are not
You are not
They are not

I’m not
He’s not
She’s not
Ahmet’s not
Ayşe’s not
The house’s not
The cat’s not
We’re not
You’re not
They’re not

He isn’t
She isn’t
Ahmet isn’t
Ayşe isn’t
The house was not
The cat isn’t
We aren’t
You aren’t
They aren’t

Past ( Geçmiş zaman )

kısaltılmış şekli

I was not
He was not
She was not
Ahmet was not
Ayşe was not
The house was not
The cat was not
We were not
You were not
They were not

I wasn’t
He wasn’t
She wasn’t
Ahmet wasn’t
Ayşe wasn’t
The house wasn’t
The cat wasn’t
We weren’t
You weren’t
They weren’t

Kısaltılmış şekiller konuşma dilinde ve gayriresmi yazılarda kullanılır. Yazılı ve edebi metinlerde normal şekli kullanılır.

4. Question:Soru
Soru yaparken

Am

I ( mıyım, miyim )?

Is

he
she
it
Ahmet ( mi, mı ) ?
Ayşe
the house
the cat

Are

we ( miyiz )
you
they ( misiniz )
Ali and Kemal
children ( midirler )
houses ( mıdırlar )
cats

Was

I ( miydim )

Was

he
she
it
Ahmet ( mi, mı ) ?
Ayşe
the house
the cat

Were

we ( miyiz )
you
they ( misiniz )
Ali and Kemal
children ( midirler )
houses ( mıdırlar )
cats

5. Negative question: Olumsuz soru
Olumsuz soru yaparken

Present

1. olumsuz soru şekli

2. olumsuz soru şekli

Am

I

not

Aren’t

I

Is

he
she
it
Ahmet
Ayşe
the house
the cat

not

Isn’t

he
she
it
Ahmet
Ayşe
the house
the cat

Are

we
you
they
Ali and Kemal
children
house
cats

not

Aren’t

we
you
they
Ali and Kemal
children
house
cats

Past

1. olumsuz soru şekli

2. olumsuz soru şekli

Was

I

not

Wasn’t

I

Was

he
she
it
Ahmet
Ayşe
the house
the cat

not

Wasn’t

he
she
it
Ahmet
Ayşe
the house
the cat

Was

we
you
they
Ali and Kemal
children
house
cats

not

Weren’t

we
you
they
Ali and Kemal
children
house
cats

Birinci tip olumsuz soru şekline daha çok eski metinlerde ve edebi eserlerde rastlanmaktadır. Günlük hayatta ikinci tip kullanılmaktadır.

To be fiilinin present ve past halleriyle olumsuz cümle ve soru cümlesi örnekleri

Is the bicycle expensive? Bisiklet pahalı mı?
Are the children at home? Çocuklar evde mi?
The man isn’t here. Adam burada değil.
We aren’t ill. Sen öğrenci değil misin?
Aren’t you a student? Sen öğrenci değil misin?
Isn’t the box empty? Kutu boş değil mi?
Was the driver angry? Sürücü kızgın mıydı?
Were they hungry? Onlar aç mıydı?
I wasn’t at home yesterday. Dün evde değildim.
We weren’t here last night? Dün gece burada değildik.
Wasn’t he with you this morning? O bu sabah seninle birlikte değil miydi?
Weren’t they experienced? Onlar tecrübeli değil miydi?

Olumsuz sorulara kısa cevap verirken dikkatli olmak gerekir. Çünkü İngilizcede kısa cevaplar Türkçeye göre terstir. Türkçede “O hasta değil mi?” sorusuna “evet” cevabı verdiğimizde onun hasta olmadığı anlaşılır.İngilizcede ise “Isn’t he ill?” sorusuna “Yes he is” cevabını verdiğimizde onun hasta olduğu anlaşılır. Birkaç örnek verelim.
Aren’t they in Ankara? Onlar Ankara’da değil mi?
Yes, they are. Evet Ankara’dalar.
No they aren’t. Hayır değiller.

Isn’t she a nurse? O hemşire değil mi?
Yes, she is. Evet, hemşire.
No, she isn’t. Hayır, değil.

İngilizcede “Yes, she isn’t” veya “No, she is” şeklinde bir cevap verilemez. “Yes, she is” veya “No, she isn’t” demek gerekir.

6. Short Answers: Kısa cevaplar
İngilizcede sorulan sorulara genellikle kısa cevaplar verilir. Kısa cevapta özne ve yardımcı fiil kullanılır. Olumsuz cevaplarda ise yardımcı fiilden sonra not getirilir. Olumlu kısa cevaplarda kısaltılmış şekil kullanılmaz. Olumsuz kısa cevaplarda kısaltılmış şekil kullanılabilir.

Birkaç örnek verelim.
Is he a student? O öğrenci mi?
Yes, he is. ( Kısa cevap ) Evet.
Yes he is a student. (Uzun cevap)

Is he a dentist? O dişçi mi?
No he isn’t.
Ne he is not. Hayır, değil.

Are you a secretary? Siz sekreter misiniz?
Yes, I am. Evet.

Are you a tourist? Siz turist misiniz?
No I am not. Hayır, değilim.

Olumsuz cümlelerde gördüğümüz gibi iki ayrı kısaltılmış şekil kullanılabilir.

Hazırlayan: Ayşe İncebulut

Daha Fazla Bilgi İçin:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (135 votes cast)
Verb To Be - Olmak Fiili, 7.8 out of 10 based on 135 ratings

You may also like...

9 Responses

 1. kübra says:

  çok saol ayse senin sayende 100 aldım performans ödevinden:)

 2. devrim says:

  teşekkürler işime yaradı ödevimi yapıyom şimde.tekrar teşekkürlerrrrrrr…BYBY

 3. devrim says:

  HERKESE KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR

 4. RUKEN says:

  çok eğitici

 5. Kefren says:

  Çok Teşekkür Ederim Sayende iLk Defa Ders ÇaLışma Korkumu AnLatım Biçiminin MükemmeLLiğiyLe AtLattım :) Teşekkür Ederim Tekrar

 6. omer says:

  çok güzel hazırlamışlar teşekkür ediyorum sayesinde sınav 100

 7. lale says:

  Burada verdiğiniz fiil çekimleri olmak fiiline değil “imek” ek fiiline aittir. Türkçede “to be” fiilinin karşılığı hem olmak fiili hem de imek ek fiili olabilir.

 8. cansuu says:

  hiç işime yaramadı beğenmedim; çünkü benim ihtiyacım olan şey fiilerin aslı konu değill! ben fiil istiyom siz konu anlatıyonuz yaa.s

 9. Admin says:

  Ders çalışma korkusu da mı varmış Kefren :) ama atlatmana sevindim

Yorum Yapabilirsiniz

%d bloggers like this: