THIS, THAT, THESE, THOSE, ONE, ONES, OTHER (S), ANOTHER

THIS, THAT, THESE, THOSE, ONE, ONES, OTHER (S), ANOTHER

1. This
“This” kelimesi “bu” anlamına gelir ve konuşan kişinin yakınındaki nesneleri göstermek için kullanılır. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir isim gelir.

This car is very expensive. Bu araba çok pahalı.
Do you want this book? Bu kitabı istiyor musunuz?
This house belongs to my grandfather. Bu eve benim dedeme aittir.

This işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir fiil gelir.

This is a table. Bu masadır.
This is my umbrella. Bu benim şemsiyem.
What’s this? Bu nedir?

This ayrıca daha önce geçen bir isim, kalıp veya cümlenin de yerini tutabilir.

They jumped down from the second floor. This was very dangerous. İkinci kattan atladılar. Bu çok tehlikeliydi.

He is following me again. He always does this. Yine beni takip ediyor. Bunu her zaman yapar.

2. These

“This” kelimesinin çoğulu “these” dir. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında Türkçeye yine bu şekilde çevrilir ve hemen ardından çoğul bir isim gelir.

These cars are very expensive. Bu arabalar çok pahalı.
Do you want these books? Bu kitapları istiyor musunuz?
These houses belong to my grandfather. Bu evler benim dedeme aittir.

These işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından çoğul bir yardımcı fiil gelir ve Türkçeye bunlar şeklinde çevrilir.

These are tables. Bunlar masadır.
These are my umbrellas. Bunlar benim şemsiyelerim.
What are these? Bunlar nedir?

3. That

“That” kelimesi Türkçeye “şu” veya “o” şeklinde çevrilir ve konuşan kişinin uzağındaki nesneleri göstermek için kullanılır. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir isim gelir.

That house belongs to my grandfather. Şu ev dedeme aittir.
Give me that dictionary. Şu sözlüğü bana ver.
That man is very generous. Şu adam çok cömerttir.

That işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir fiil alır.

That is a map. Şu şemsiyedir.
That is my car. O benim arabamdır.
What is that? Şu nedir?

That, this gibi daha geçen bir isim, kalıp veya cümlenin de yerini tutabilir. Bu durumda o veya bu şeklinde tercüme edilir.

He wanted to steal the radio. I didn’t like that. O radyoyu çalmak istiyordu. Bu benim hoşuma gitmedi.

That ayrıca daha sonra göreceğimiz relative clause konusunda which ve who nun yerini tutabilir.

That ayrıca “noun clause” larda “it” ile başlayan cümle tiplerinde ve bazı bağlaçlarla kullanılır.

4. Those

“That” kelimesinin çoğulu “those” dur. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında Türkçeye yine şu veya o şeklinde çevrilir ve hemen ardından çoğul bir isim gelir.

Those cars are very expensive. Şu arabalar çok pahalı.
Can you see those trees? Şu ağaçları görebiliyor musun?
Those students study very hard. Şu öğrenciler çok çalışırlar.

Those işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından çoğul bir yardımcı fiil gelir ve Türkçeye şunlar veya onlar şeklinde çevrilir.

Those are oranges. Şunlar portakaldır.
Those are my books. Şunlar benim kitaplarım.
What are those? Şunlar nedir?

5. One

“One” İngilizcede değişik şekillerde kullanılmaktadır. Burada bahsedeceğimiz sayı olan ve bir anlamına gelen one değildir. Burada önce genel olarak kişi, insan anlamında kullanılan one dan bahsedeceğiz.

One should clean one’s teeth regularly. Kişi dişlerini düzenli olarak temizlemeli.

Can one swim in this take? Bu şehirde yüzülebilir mi?

One can watch good films in this cinema. Bu sinemada güzel filmler seyredebilirsiniz.

Özellikle konuşma dilinde “one” yerine “you” kullanılabilir.

You can watch good films in this cinema. Bu sinemada güzel filmler seyredebilirsiniz.

Bu örnekteki you karşınızdaki veya konuştuğunuz kişi değil, herhangi bir kişi anlamındadır. One ayrıca daha önce geçen bir kelimenin yerine, tekrardan kaçınmak için kullanılılır. Ancak yerine geçtiği kelimenin sayılabilen tekil bir isim olması gerekir. Bu şekilde kullanılan one kelimesi cümledeki durumuna göre bazen Türkçeye hiç çevrilmez, bazen olan, olanı şeklinde bazen de -li, -lı, -i, -ı gibi eklerle çevrilir.

Örnekler

I need a pen. Have you got one? Bir kaleme ihtiyacım var. Sende var mı?
A : Give me that book. Şu kıtabı bana ver.
B : Which one?  Hangisini?
A : The green one. Yeşilini / Yeşil olanı.

I want to buy a shirt. Can I try on that striped one? Bir gömlek satın almak istiyorum. Şu çizgili olana giyip deneyebilir miyim?

A : That man is following us. Şu adam bizi takip ediyor.
B : Which one? Hangisi?
A : The one with the brown suit. Kahverengi takım elbiseli.

5. Ones
Çoğul bir kelimenin yerine, tekrardan kaçınmak için “one” yerine “ones” kullanılır. Ones” ancak sayılabilen çoğul bir ismin yerine kullanılır.

Örnekler

My new shoes are more comfortable than the old ones. Yeni ayakkabılarım eskilerinden daha rahat.

A : Can you carry those boxes? Şu kutuları taşıyabilir misin?
B : Which ones? Hangilerini?
A : The large ones. Büyüklerini / Büyük olanları.

6. Another

Another kelimesi Türkçeye iki şekilde çevrilebilir.
Birincisi; başka bir , değişik bir,
ikincisi; bir tane daha.
Türkçe çevirilerineden de anlaşılacağı gibi tekil bir kelimedir ve tekil bir isimle kullanılır. Ancak another dan sonra bir sayı veya few kelimesi gelirse çoğul bir isim gelir.

Örnekler

This pen doesn’t write. Give me another ( one ) . Bu kalem yazmıyor. Bana başka bir kalem ver.

This jacket doesn’t fit me. Can I try on another ( one ) ? Bu ceket bana uymuyor. Başka bir ceket deneyebilir miyim?

The orange was delicious. Give me another. Portakal lezzetliydi. Bir tane daha ver.

I’d like another cup of tea. Bir fincan çay daha istiyorum.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi another hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilmektedir. Yani another dan sonra bir isim gelmesi ( isim daha önce geçtiyse ) şart değildir.

Şimdi de another in çoğul  bir isimle kullanımına örnek verelim.

I’ll stay here for another few days. Burada birkaç gün daha kalacağım.

We need another two hours. İki saate daha ihtiyacımız var.

7. Other

Other kelimesi ise sıfat olarak kullanılır, zamir olarak kullanılmaz. Yani other kelimesinden sonra mutlaka bir isim gelir. Ancak the other(s) zamir olarak kullanılabilir. Other kelimesi zamir olarak ancak çoğul şekliyle yani others olarak kullanılır.  Other başka, others ise başkaları veya bazıları olarak çevrilir.

Örnekler

Some students played football, others went to the park. Bazı öğrenciler futbol oynadılar, bazıları parka gittiler.

I usually play with Ali but sometimes I play with other children. Ben genellikle Ali ile oynarım ama bazen başka çocuklarla da oynarım.

Bill and some other boys are coming here. Bill ve başka birkaç çocuk buraya geliyor.

Did you buy any other things? Başka şeyler satın aldın mı?

I’ll call you some other time. Seni başka zaman ararım.

8. The other

The other diğeri anlamına gelir hem sıfat hem de zamir olarak kullanılır ve tekil bir isimle birlikte kullanılır veya tekil bir ismin yerini alır. The other ayrıca sıfat olarak çoğul bir ismin önüne de gelebilir. The others ise çoğul bir ismin yerini alır ve zamir olarak kullanılır.

There are two cars in the garage. One is blue, the other is green. Garajda iki araba var. Biri mavi, diğeri yeşil.

He held the boy with one hand and the gun with the other. Bir eliyle çocuğu diğer eliyle silahı tuttu.

Where are the other children? Diğer çocuklar nerede?

Two of the keys are here but I can’t find the others. Anahtarların ikisi burada ama diğerlerini bulamıyorum.

Ali and Hasan are absent. The others are here. Ali ve Hasan yok. Diğerleri burada.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (107 votes cast)
THIS, THAT, THESE, THOSE, ONE, ONES, OTHER (S), ANOTHER, 7.8 out of 10 based on 107 ratings

You may also like...

17 Responses

 1. peliNn says:

  merhaba ben peliNn;
  yarın sınavım var ve öğretmenimiz bir sürü kelimeden ve while- when-would kimi konulardan soru soracağını söyledi. while ile bir bilgi sitenize koyarsanız çok sevinirim
  teşekkürler…

 2. ingilizce says:

  merhaba bnım yarın sınawım war we ın spite of ve despite ile ilgili bilgi werirseniz çoqqq sevınırım şimdiden THANK YOU…

 3. zeynep says:

  çok güzel bi siteeeee çok yardımcı oldunuz sağolun

 4. atahan akıllı says:

  so thanks 😀 my teacher cant teach me. but ıt was enouht.

 5. kaasdff says:

  bu site sayesinde bütün ödevimi yaptım saol site THANKS YOU

 6. ozan says:

  yaa ben burda bişi bulamadım

 7. yavuz says:

  i got what i need from this internet address. There is great explanation for all subjects

 8. ecem says:

  harika bir site yarın yazılım var ve öğretmen one ones another each other ,other çıkacak dedi.gerçekten çok teşekkürler bu bilgiler çok işime yaradı.

 9. ecem says:

  this web site is perfect.because ı studied this web sites to english exam.thank you……very much

 10. lale says:

  =)bu site harika ötesi çoooooooooooook teşekkürler yarın yazılım var yardım için teşekkürler=)

 11. metehan says:

  size çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oldunuz :-)

 12. merve says:

  tşk. ederim çok işime yaradi yarın ingilizce yazılım var ve umarım yazlıda pek zorlanmam. Bu site öğrenmeme yardımcı oldu =) teşekkür ederim ve bana şans dileyin!!! =)

 13. irem says:

  sool site senin sayende bütün ödevlerimi yaptı bugünde bana the other de yardımcı olursun işallah…………

 14. burak says:

  thanks you 😀

 15. abdulkadir says:

  bi yanlış buldum 3. thatda ”That is a map” anlamı yanlış verilmiş gereken yapılsın

 16. orange says:

  thank you

 17. says says:

  süper bi site

Yorum Yapabilirsiniz

%d bloggers like this: