SIMPLE PAST TENSE – GEÇMİŞ ZAMAN

SIMPLE PAST TENSE

GEÇMİŞ ZAMAN

Bu zamanın kullanımında dikkat edilmesi gereken en büyük husus, fiillerin ikinci hallerinin kullanılmasıdır. Türkçemizde böyle bir kullanım olmadığı için bizlere biraz garip gelebilir. Fiillerin ikinci hallerinin gelme meselesi zamanın yapısı verildikten sonra izah edilecektir.

1. Structure : Yapı

I
He
She
It
Ahmet
Ayşe
The cat
We
You
They
Ali and Kemal
The children
went ( 2. hal) Gittim.
Gitti. ( O erkek gitti. )
Gitti. ( O kız gitti. )
Gitti. ( O cansız veya hayvan gitti. )
Ahmet gitti.
Ayşe gitti.
Kedi gitti.
Gittik.
Gittin. / Gittiniz.
Gittiler.
Ali ve Kemal gittiler.
Çocuklar gittiler.

Olumsuz yaparken

I
He
She
It
We
You
They
did not ( didn’t ) go. Gitme / di / dim / dik / din(iz) / diler.

Soru yaparken

Did I
he
she
it
we
you
they
go? Git / ti mi / tim mi / tik mi / tin(iz) mi / tiler mi?

Olumsuz soru yaparken

Did I
he
she
it
we
you
they
not Didn’t I
he
she
it
we
you
they
go? Gitme /di mi / dim mi / dik mi / din(iz) mi / diler mi?

Kısa cevaplar
Yes, I did ve No, I didn’t şeklindedir.

2. Regular and irregular verbs: Düzenli ve düzensiz fiiller

Biraz önce söylediğimiz gibi Simple Past Tense’de fiillerin 2. hali kullanılmaktadır. Ancak fiillerin ikinci hali sadece düz cümlede kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde fillerin birinci halleri kullanılır.

İngilizce’de fiiller iki gurupta toplanırlar.

Bunlar düzenli ( regular ) ve düzensiz ( irregular ) fiiller ( verbs ) diye adlandırılır.

Düzensiz fiiller ( irregular verbs ) lerin aynen ezberlenmesi lazımdır. Bu fiilleri liste halinde hemen hemen bütün sözlüklerin başında veya sonunda bulmak mümkündür. Hatta sözlüklerde kelime izahı yapılırken de bu hallerin parantez içerisinde verildiği görülebilir.

Fiillerin 2. ve 3. halleri için tıklayın..

3. Spelling of -ed : -ed ekinin yazılışı

Düzenli fiilleri 2. hale koymak için “d”, “ed” veya “ied” gelmektedir. Bunlar ise belirli kurallara tabidirler. Şimdi bunları görelim.

Fiillerin çoğuna “-ed” eklenir.
open opened
start started
act acted

Sonu e harfi ile biten fiillere sadece “d” eklenir.
hate hated
live lived
arrive arrived

Sonu “l” harfi ile biten fiillerin “l” den önce tek sesli harf olanlarında “l” çift yazılır. Ancak Amerikan İngilizcesinde böyle bir kural yoktur.
towel towelled
travel traveled

Amerikan İngilizcesinde bu kelimeler toweled ve traveled şeklinde yazılır.

Fakat “l” harfinden önce birden fazla sesli harf varsa “l” çift olmaz.
sail sailed
heal healed
pool pooled

Sonu tek bir sessiz harfle biten ve tek sesli harfi bulunan fiillerde sonda bulunan sessiz harf çift olur.

rob robbed
tar tarred
ship spipped
fit fitted
beg begged

Ancak bu şekildeki fiillerin sonu “x”, “w”, ve “y” ile bitenlerinde çiftleme olmaz.

sew sewed
fix fixed
play played

Birden fazla heceli fillerden son hecesinde tek sesli harf bulunan ve tek sessiz harfle biten ve de okunurken vurgusu bu son hecede olan fillerde son sessiz harf çift olur.

en’trap en’trapped
pre’fer pre’fered
ad’mit ad’mitted

Fakat aynı durumdaki fiillerden sonu “x”, “w” ve “y” ile bitenlerinde çiftleme olmaz.

re’new re’newed
emp’loy emp’loyed
af’fix affixed

Sonu “y” harfi ile biten ve “y” den önce sessiz harf bulunan fiillerde “y” düşer ve bu tip fiillere “ied” eklenir.

try tried
cry cried
marry married

4. Pronunciation of -ed : -ed ekinin okunuşu

Geçmiş zamanda düz cümlede düzenli fiillerin sonuna eklenen ve bazı isimlerin sonuna eklenip onları sıfat getiren “-ed” ekinin üç ayrı okunuşu vardır.

İngilizceyi yeni öğrenenler bu eki ıd veya id şeklinde okuma eğilimindedirler. Oysa bu ekin ıd veya id şeklinde okunuşu çok sınırlıdır.

Okunuşunun sonu t, d ile biten fiillere -ed eklendiğinde bu ek -id veya -ıd şeklinde okunur.

Örnekler

need / nid / needed / ni:did
post / poust / posted / poustid

Okunuşunun sonu k, s, ç, ş, f, p ile biten kelimelere -ed eklendiğinde -ed eki t şeklinde okunur.

Örnekler

kick / kik / kicked / kikt
finish / finiş / finished / finişt
laugh / la:f / laughed / la:ft
watch / woç / watched / woçt

Okunuşunun sonu m, n, b, g, c, l, v, z, r ve sesli harfler ile biten kelimeler -ed eki eklendiğinde -ed eki d şeklinde okunur.

Örnekler

live / liv lived/ livd
listen / lisın listened / lisınd
rub / rab rubbed / rabd
raise / reyz raised / reyzd
climb / klaym climbed / klaymd

5. Usage : Kullanıldığı yerler

 • Konuşulan anla kıyaslandığı zaman geçmişte kalmış, bitmiş, tamamlanmış olayların anlatılmasında kullanılır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu zaman kullanımında geçmiş zamana ait bir zaman tabirinin verilmesidir. Zaman tabiri verilmese bile geçmişte kaldığına dair belirtilerin olmasıdır. Yine geçmişte kalmış bir zaman diliminde olan olayların anlatılmasında da bu yapı kullanılır.

My firend bought his house last year. Arkadaşım evini geçen yıl aldı.

They came to this city ten years ago. Bu şehre on yıl önce geldiler.

She slept until her friends came. Arkadaşları gelinceye kadar uyudu.

The game started at ten o’clock. Oyun saat onda başladı.

When did they leave the town? Kasabadan ne zaman ayrıldılar?

My grandfather worked here for five years. Dedem burada beş yıl çalıştı.

God created the heavens and the earth is six days. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı.

How long did the journey take? Yolculuk ne kadar zaman aldı?

What id you do before you went to bed? Yatmadan önce ne yaptın?

What did you do stay when you were a student? Talebeyken nerede kaldın?

They stayed at a hotel for a long time. Uzun müddet otelde kaldılar.

They didn’t get up early this morning?
Onlar bu sabah erken kalkmadı.

 • Türkçemizde geçmiş zamanın rivayeti gibi çevrilen, geçmişteki olayların hikaye edilmelerinde ve geçmiş zamandaki alışkanlıkların anlatılmasında kullanılır. Bazen Türkçemize Mişli Geçmiş Zaman gibi de çevrildiği olur.

His grandfather gave this watch to his father. Bu saati babasına dedesi vermiş.

That man never drank when he was a boy
. Şu adam çocukken hiç içki içmezdi.

Caliph Omar was a just statesman. He always said “The poor and rich are equal. The real superiority is the piety.” Halife Ömer bir devlet adamıydı. O daima ” Fakir ile zengin eşittir. Gerçek üstünlük takvadadır ( dindarlıktadır) ” derdi.

We had some food and some tea before we went to bed when we were in the village. Biz köydeyken yatmadan önce bir şeyler yer ve içerdik.

It was a sunny day. All the children swam in the lake, the woman prepared the meal and the men talked under the trees. Güneşli bir gündü. Bütün çocuklar gölde yüzüyordu, kadınlar yemek pişiriyordu ve erkekler ağaçların altında sohbet ediyordu.

He cried when his step-son left him. Because he liked him a lot.
Üvey oğlu kendisini terkettiğinde ağladı çünkü onu çok sevmişti.

6. Examples – Örnek Cümleler

Şimdi de Simple Past Tense’ten cümle örnekleri verelim.

The man washed his car. Adam arabasını yıkadı.

We posted the letters. Mektupları postaladık.

They bought a new house. Yeni bir ev satın aldılar.

She ate two sandwiches. O iki sandviç yedi.

Did the man wash his car? Adam arabasını yıkadı mı?

Did you post the letters? Mektupları postaladınız mı?

Did they buy a new house? Yeni bir ev satın aldılar mı?

Did she eat two sandwiches? O iki sandviç yedi mi?

The man didn’t wash his car. Adam arabasını yıkamadı.

We didn’t post the letter. Mektupları postalamadık.

They didn’t buy a new house. Yeni bir ev satın almadılar.

What did you do last night? Dün gece ne yaptın?

How did you lose your passport? Pasaportunu nasıl kaybettin?

Kaynak: http://ingilizcenotlar.googlepages.com/simple-past-tense.htm

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (328 votes cast)
SIMPLE PAST TENSE - GEÇMİŞ ZAMAN, 7.5 out of 10 based on 328 ratings

You may also like...

173 Responses

 1. qozTépéLéé MérT says:

  dHa YéNi BaşLadm qzL ama 😀

 2. denizz says:

  çok hoşuma gitti.yazılıya çalışmama baya bi yardımcı oldu.ellerinize sağlık:)))))))))))))))))

 3. gula_çiya says:

  teşeküretmek isterim ilk önce ğretmenim baana aferin dedi ve

  bende sizlere çok teşekkür ederim

 4. büşra says:

  performans ödevleri için ideal bi site

 5. büşra says:

  :) herkeze tavsiye ederim :)

 6. ahmet says:

  çok güzel bir site 😀

 7. aaaa özür diliyorum şimdi buldummmm ı love youu englısh

 8. mystery says:

  thank you your way, I developed my English

 9. mystery says:

  bazı özrlr için türkçesi sağolun sizin saynizde ingilizcemi geliştirdim

 10. yusuf aykan says:

  valahi çok güzel site ingilizce2yi geliştirmeme faydalı oluyor

 11. yusuf aykan says:

  valahi çok güzeş site herkese tavsiye ederim ben tercih ettim mutluyum

 12. elif says:

  güzel olmuş ama vidioda olmalıydı ama yinede teşekkürler

 13. pisiqo pessimist says:

  saqolun çok yardımcı oldunuz sayenizde performansımı bitirdim cümleten sayqılar

 14. sena says:

  iide en başta bi kız TED e gidiomuş havalnmasına hiçç gerk yoq benimde kuzenim gidioda kafa olmayınca istersen 1. sınıfta öğren yinede bi işe yaramaz….

 15. serap says:

  güseL oLmuş,, örnekLerinzden yararLandım.. :)

 16. LaWLeSs says:

  ßlackEagle ilk öncé sénin sorunu céwaplayım was géçmiştén söz édilirkén kullanılır.WéRé şimdidén ßahsédilirkén kullanılır héraldé:D

  şimdi gélélim éléştiriyé ßén pérformans ödévimi yapıyom ama ßu sitéyi actıgım zamn ßn ßunlaRı 4. sınıftada işlédim…ßkmadanda yapabilirdim vé 2. hali yoq fiilléRin!!

  …ama yinédé émégé saygı diyoRum!..

 17. barbosa says:

  ÇOK TESEKKÜRLER DÖNEM ÖDEVİMİ BURADAN YAPTIM+++++++++++

 18. Alper says:

  Gercekten cok guzel hazirlanmis tesekkur ederim :)

 19. yunus says:

  bubilgi çok güzel yazılıdan iyi bekliyom

 20. demet says:

  lavles i dinlemeyin yanlış yazmıs aklınız karısır

 21. çılgın says:

  valla benim pekde işime yaramadı çünkü bazı kelimeler yoktu

 22. ?????? says:

  bn soru arıomm ama bulamıomm

 23. yugi says:

  valla benim pekde işime yaramadı çünkü bazı kelimeler yoktu

 24. yugi says:

  go nun past simplesi nedir

 25. defne says:

  bence çok güzel fakat: Birazdaha geliştirmeniz gerekiyor bu arada beni tanıyan herkeze –SLM–… KAYSERİ

 26. murat says:

  lütfen birazdaha cümle lütfen

 27. msut mert says:

  çok güzel olmuş işime çok yaradı saolun

 28. seda says:

  süper bilgiler var müthiş bir site

 29. candy girL says:

  süper bir site bilgiler çok işime yaradı herkese teşekkürler… :)

 30. necip özmen says:

  VERY GOOD

 31. ejjem says:

  konuLarı qüzeL aLmış.^
  qayet ii ve werimLi.^^
  ^^^cümLeLeri fazLaLaştırırsanız sewinirim.^^

 32. melek says:

  bence dinlemeLi 0Lsa daha iyi oLur

 33. sevgi says:

  çoooooooooooooooooook teşekkürler..eğer burayı bulmasaydımkesinlikle sinirden çıldıracaktım çok sevindim…….

 34. ezgi says:

  hiç işime yaramadı hiç bişi anladım….

 35. ejjem says:

  ezqi neden ki anLamadın gayet de iyi we werimLi. Lise oLduqum haLde çok işime yaradı :S

 36. kübra says:

  çooooooooooook sagol ödevimden 100 aldım

 37. fesa says:

  elinize sağlık

 38. Athena says:

  Sadece ilkokul ya da ortaokulda değil üniversitede de çok işinize yarayacak. Hatta bir yabancı dili öğrenerek, ileride daha vasıflı bir eleman olmanızı sağlayacak bilgilerdir bunlar. Bir hoca olarak, bunları ezberlemenizi tavsiye ederim.

 39. osman says:

  bence iyi birşey

 40. hasan mutlu says:

  çççoookkk gggüüüzzzeeelll

 41. mercan says:

  harika

 42. mercan says:

  bence arkadaşlar süper degili
  :)

 43. qüLçin says:

  qüzeLLLL
  bn beğendim ama örnek çözümlü testlerde olsaydı daha iyi olabilirdiii

 44. EsLem. says:

  yha arkadaşlar abartmayın neresi güzel olmuş tamam tamam emeqe sayqı ama abarttınız adamlar azcıcık yazmışlar bukadar had uzun ve güzel olsa bşey dmicem ama kısacık şey neyini beqendniz bn onun anlmadım
  çok saqolun 100 aldım diyolar yaa olum,kızım siz salakmısınız bu site sayesinden 100 mü alınır çalışmışınız olmuş işte 100 ne alaka bu siteyle abuk subuk :/

 45. Abdullah says:

  asalında hakklısın eslem kız çok haklıı <3

 46. abdurrahman gazzani XD says:

  ben 6 ya gidiyorum bana sınav için çok faydalı oldu doğrusu 😀

 47. sima says:

  tşkkürrleerr çok mütişuş olmuş 😀 😀 😀

 48. MELEK says:

  ÇOK GÜZEL BİR SAYAFAMIŞ

 49. AyşE says:

  İşime yaradıqüzeLmiş sitee 😉

 50. NACİYE says:

  çok güzel şeyler var ama indiremiyorum. özellikle şarkıları nasıl indirebilirim?

Yorum Yapabilirsiniz

%d bloggers like this: