SIMPLE PAST TENSE – GEÇMİŞ ZAMAN

SIMPLE PAST TENSE

GEÇMİŞ ZAMAN

Bu zamanın kullanımında dikkat edilmesi gereken en büyük husus, fiillerin ikinci hallerinin kullanılmasıdır. Türkçemizde böyle bir kullanım olmadığı için bizlere biraz garip gelebilir. Fiillerin ikinci hallerinin gelme meselesi zamanın yapısı verildikten sonra izah edilecektir.

1. Structure : Yapı

I
He
She
It
Ahmet
Ayşe
The cat
We
You
They
Ali and Kemal
The children
went ( 2. hal) Gittim.
Gitti. ( O erkek gitti. )
Gitti. ( O kız gitti. )
Gitti. ( O cansız veya hayvan gitti. )
Ahmet gitti.
Ayşe gitti.
Kedi gitti.
Gittik.
Gittin. / Gittiniz.
Gittiler.
Ali ve Kemal gittiler.
Çocuklar gittiler.

Olumsuz yaparken

I
He
She
It
We
You
They
did not ( didn’t ) go. Gitme / di / dim / dik / din(iz) / diler.

Soru yaparken

Did I
he
she
it
we
you
they
go? Git / ti mi / tim mi / tik mi / tin(iz) mi / tiler mi?

Olumsuz soru yaparken

Did I
he
she
it
we
you
they
not Didn’t I
he
she
it
we
you
they
go? Gitme /di mi / dim mi / dik mi / din(iz) mi / diler mi?

Kısa cevaplar
Yes, I did ve No, I didn’t şeklindedir.

2. Regular and irregular verbs: Düzenli ve düzensiz fiiller

Biraz önce söylediğimiz gibi Simple Past Tense’de fiillerin 2. hali kullanılmaktadır. Ancak fiillerin ikinci hali sadece düz cümlede kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde fillerin birinci halleri kullanılır.

İngilizce’de fiiller iki gurupta toplanırlar.

Bunlar düzenli ( regular ) ve düzensiz ( irregular ) fiiller ( verbs ) diye adlandırılır.

Düzensiz fiiller ( irregular verbs ) lerin aynen ezberlenmesi lazımdır. Bu fiilleri liste halinde hemen hemen bütün sözlüklerin başında veya sonunda bulmak mümkündür. Hatta sözlüklerde kelime izahı yapılırken de bu hallerin parantez içerisinde verildiği görülebilir.

Fiillerin 2. ve 3. halleri için tıklayın..

3. Spelling of -ed : -ed ekinin yazılışı

Düzenli fiilleri 2. hale koymak için “d”, “ed” veya “ied” gelmektedir. Bunlar ise belirli kurallara tabidirler. Şimdi bunları görelim.

Fiillerin çoğuna “-ed” eklenir.
open opened
start started
act acted

Sonu e harfi ile biten fiillere sadece “d” eklenir.
hate hated
live lived
arrive arrived

Sonu “l” harfi ile biten fiillerin “l” den önce tek sesli harf olanlarında “l” çift yazılır. Ancak Amerikan İngilizcesinde böyle bir kural yoktur.
towel towelled
travel traveled

Amerikan İngilizcesinde bu kelimeler toweled ve traveled şeklinde yazılır.

Fakat “l” harfinden önce birden fazla sesli harf varsa “l” çift olmaz.
sail sailed
heal healed
pool pooled

Sonu tek bir sessiz harfle biten ve tek sesli harfi bulunan fiillerde sonda bulunan sessiz harf çift olur.

rob robbed
tar tarred
ship spipped
fit fitted
beg begged

Ancak bu şekildeki fiillerin sonu “x”, “w”, ve “y” ile bitenlerinde çiftleme olmaz.

sew sewed
fix fixed
play played

Birden fazla heceli fillerden son hecesinde tek sesli harf bulunan ve tek sessiz harfle biten ve de okunurken vurgusu bu son hecede olan fillerde son sessiz harf çift olur.

en’trap en’trapped
pre’fer pre’fered
ad’mit ad’mitted

Fakat aynı durumdaki fiillerden sonu “x”, “w” ve “y” ile bitenlerinde çiftleme olmaz.

re’new re’newed
emp’loy emp’loyed
af’fix affixed

Sonu “y” harfi ile biten ve “y” den önce sessiz harf bulunan fiillerde “y” düşer ve bu tip fiillere “ied” eklenir.

try tried
cry cried
marry married

4. Pronunciation of -ed : -ed ekinin okunuşu

Geçmiş zamanda düz cümlede düzenli fiillerin sonuna eklenen ve bazı isimlerin sonuna eklenip onları sıfat getiren “-ed” ekinin üç ayrı okunuşu vardır.

İngilizceyi yeni öğrenenler bu eki ıd veya id şeklinde okuma eğilimindedirler. Oysa bu ekin ıd veya id şeklinde okunuşu çok sınırlıdır.

Okunuşunun sonu t, d ile biten fiillere -ed eklendiğinde bu ek -id veya -ıd şeklinde okunur.

Örnekler

need / nid / needed / ni:did
post / poust / posted / poustid

Okunuşunun sonu k, s, ç, ş, f, p ile biten kelimelere -ed eklendiğinde -ed eki t şeklinde okunur.

Örnekler

kick / kik / kicked / kikt
finish / finiş / finished / finişt
laugh / la:f / laughed / la:ft
watch / woç / watched / woçt

Okunuşunun sonu m, n, b, g, c, l, v, z, r ve sesli harfler ile biten kelimeler -ed eki eklendiğinde -ed eki d şeklinde okunur.

Örnekler

live / liv lived/ livd
listen / lisın listened / lisınd
rub / rab rubbed / rabd
raise / reyz raised / reyzd
climb / klaym climbed / klaymd

5. Usage : Kullanıldığı yerler

 • Konuşulan anla kıyaslandığı zaman geçmişte kalmış, bitmiş, tamamlanmış olayların anlatılmasında kullanılır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu zaman kullanımında geçmiş zamana ait bir zaman tabirinin verilmesidir. Zaman tabiri verilmese bile geçmişte kaldığına dair belirtilerin olmasıdır. Yine geçmişte kalmış bir zaman diliminde olan olayların anlatılmasında da bu yapı kullanılır.

My firend bought his house last year. Arkadaşım evini geçen yıl aldı.

They came to this city ten years ago. Bu şehre on yıl önce geldiler.

She slept until her friends came. Arkadaşları gelinceye kadar uyudu.

The game started at ten o’clock. Oyun saat onda başladı.

When did they leave the town? Kasabadan ne zaman ayrıldılar?

My grandfather worked here for five years. Dedem burada beş yıl çalıştı.

God created the heavens and the earth is six days. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı.

How long did the journey take? Yolculuk ne kadar zaman aldı?

What id you do before you went to bed? Yatmadan önce ne yaptın?

What did you do stay when you were a student? Talebeyken nerede kaldın?

They stayed at a hotel for a long time. Uzun müddet otelde kaldılar.

They didn’t get up early this morning?
Onlar bu sabah erken kalkmadı.

 • Türkçemizde geçmiş zamanın rivayeti gibi çevrilen, geçmişteki olayların hikaye edilmelerinde ve geçmiş zamandaki alışkanlıkların anlatılmasında kullanılır. Bazen Türkçemize Mişli Geçmiş Zaman gibi de çevrildiği olur.

His grandfather gave this watch to his father. Bu saati babasına dedesi vermiş.

That man never drank when he was a boy
. Şu adam çocukken hiç içki içmezdi.

Caliph Omar was a just statesman. He always said “The poor and rich are equal. The real superiority is the piety.” Halife Ömer bir devlet adamıydı. O daima ” Fakir ile zengin eşittir. Gerçek üstünlük takvadadır ( dindarlıktadır) ” derdi.

We had some food and some tea before we went to bed when we were in the village. Biz köydeyken yatmadan önce bir şeyler yer ve içerdik.

It was a sunny day. All the children swam in the lake, the woman prepared the meal and the men talked under the trees. Güneşli bir gündü. Bütün çocuklar gölde yüzüyordu, kadınlar yemek pişiriyordu ve erkekler ağaçların altında sohbet ediyordu.

He cried when his step-son left him. Because he liked him a lot.
Üvey oğlu kendisini terkettiğinde ağladı çünkü onu çok sevmişti.

6. Examples – Örnek Cümleler

Şimdi de Simple Past Tense’ten cümle örnekleri verelim.

The man washed his car. Adam arabasını yıkadı.

We posted the letters. Mektupları postaladık.

They bought a new house. Yeni bir ev satın aldılar.

She ate two sandwiches. O iki sandviç yedi.

Did the man wash his car? Adam arabasını yıkadı mı?

Did you post the letters? Mektupları postaladınız mı?

Did they buy a new house? Yeni bir ev satın aldılar mı?

Did she eat two sandwiches? O iki sandviç yedi mi?

The man didn’t wash his car. Adam arabasını yıkamadı.

We didn’t post the letter. Mektupları postalamadık.

They didn’t buy a new house. Yeni bir ev satın almadılar.

What did you do last night? Dün gece ne yaptın?

How did you lose your passport? Pasaportunu nasıl kaybettin?

Kaynak: http://ingilizcenotlar.googlepages.com/simple-past-tense.htm

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (328 votes cast)
SIMPLE PAST TENSE - GEÇMİŞ ZAMAN, 7.5 out of 10 based on 328 ratings

You may also like...

173 Responses

 1. Buse says:

  tebrk ederim gerçekten çok başarılı ve yararlı bir çalışma olmuş yarın inglizce vizem var ben sadece bunlara çalışıp gitmeyi düşnüyorum.. teşekkürler

 2. dogus says:

  regular verbs

 3. can says:

  çok başarılı :p :p :p zaaa:XD

 4. muhammed says:

  çok iyi

 5. seda says:

  yes of course mükemmeel thank you teşekürler

 6. znan says:

  hiç anlaşılır değil öğretmen kardeş.

 7. atakan üge says:

  arkadaşlar benim ingilizcem çok iyi isterseniz bende bir sayfa açabilirim isteyen adını yazıp mail atsın

 8. sude says:

  iyi sayılır daha fazla örnek olmalı

 9. burak says:

  Ben hayatımda bir tane SIMPLE PAST TENSE konusunun anlatım sitesini gördüm. Oda sizin siteniz emeğinize sağlık çok güzel bir site olmuş..

 10. ela says:

  ya gerçekten çok ama çok güzel olmuş tebrik ederim ama 7. sınıf düzeyinde olsaydı çok daha güzel olurmuş. TEBRİK EDERİM

 11. admin says:

  allah razı olsun güzel site

 12. rabia says:

  performansımı yapcam

 13. funda says:

  bence çok güzel onun sayesinde proje ödevimi yaptım

 14. sena says:

  I think it was a super yaaa

 15. ceren says:

  burada 2. haller yok kiiii

 16. alevsu says:

  harikasınız ya çok teşekürler canlarım

 17. alevsu says:

  işte bu süpersiniz

 18. elif'mm says:

  bencede 7. sınıf düzeyinde olsaydı performansımı yapıcaktım. ama yinede güzeL anlatılmış

 19. nefes says:

  çok güzel olmuş y ÇOK SAĞOLUN SİZİN SAYENİZDEDERSTE 100 aldım çok mutluyum

 20. İsa ERBİL says:

  fazla okuyamadım çünkü uzun bence bu site tam 10,00 oolması lazım

 21. özge3☻ says:

  iyi ama daha fazlaolabilirdi☻☻

 22. Yağmur says:

  Gerçekten güzel ama fazla anlayamadım hocamız araştırın ve ezberleyin demişti ama biraz zor olucak yinede tebrikler çok güzel yapmışsınız.

 23. rmysa says:

  site bu güne kadar gördüğüm en açıklaycı site tşkkür

Yorum Yapabilirsiniz

%d bloggers like this: