Regular – irregular verbs / Düzenli – düzensiz fiiller

Regular – irregular verbs : Düzenli – düzensiz fiiller

İNGİLİZCE VERBS -FİİLLER

İngilizcede fiiller üç ayrı şekilde gruplandırılabilirler. Bunlar

düzenli fiiller – düzensiz fiiller
geçişli fiiller – geçişsiz fiiller
yardımcı filler – sıradan ( asıl ) fiiller

İngilizcede fiiller düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır. Bir fiilin düzenli olup olmadığını anlamının bir yolu yoktur. İngilizcede 250 civarında düzensiz fiil vardır. Bu düzensiz filler ezberlenirse geriye kalan fiiller düzenlidir denebilir.

Aşağıda düzensiz fiiller listesi vardır. Bu düzensiz fiillerden yaklaşık 100 tanesi çok kullanılan ve İngilizce öğrenenler tarafından ezberlenmesi gereken fiillerdir. Bunlar ezberlenirse iş büyük ölçüde kolaylaşır.

Düzenli fiillerde fiilin ikinci ve üçüncü halinde fiile -ed eki eklenir.

open opened opened
start started started

“Düzensiz fiiller” ise adından da anlaşılacağı gibi düzensizdirler. Bazen fiilin üç hali de aynı olur, bazen da üç hali de farklı farklı olur.

cut cut cut
go went gone

Bazen birinci ve ikinci haller, bazen ikinci ve üçüncü haller, bazen de birinci ve üçüncü haller aynı olur.

beat beat beaten
buy bought bought
come came come

Bazı fiiller ise hem düzenli hem düzensiz olarak kullanılabilirler.

burn burned burned veya burn burnt burnt
knit knitted knitted veya knit knit knit

IRREGULAR VERBS

xxx

Infinitive (Present)

(1. Hali)

Simple Past Tense

(2. Hali)

Past Participle

(3. Hali)

arise arose arisen
awake awoke awoken
am / is / are was, were been
babysit babysat babysat
bear bore borne
beat beat beaten
become became become
befall befell befallen
begin began begun
behold beheld beheld
bend bent bent
bet bet bet
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
buy bought bought
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
dive dived, dove dived
do did done
drag dragged dragged
draw drew drawn
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt
drink drank drunk
drive drove driven
drown drowned drowned
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit fit fit
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten, forgot
forgive forgave forgiven
forsake forsook forsaken
forswear forswore forsworn
foretell foretold foretold
freeze froze frozen
get got gotten, got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang (suspend) hung hung
have had had
hang (execute) hanged hanged
hear heard heard
hide hid hidden
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled
knit knit, knitted knit, knitted
know knew known
lay (put) laid laid
lead led led
leap leapt, leaped leapt, leaped
learn learnt, learned learnt, learned
leave left left
lend lent lent
let let let
lie (recline) lay lain
light lighted, lit lighted, lit
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
mislay mislaid mislaid
mislead misled misled
misspeak misspoke misspoken
misspend misspent misspent
pay paid paid
prove proved proved, proven
put put put
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw sawed sawn
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
shake shook shaken
shed shed shed
shine shone shone
shoe shod shod
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk, shrunken
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
slay slew slain
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
speak spoke spoken
spend spent spent
spill spilled/spilt spilled/spilt
spin spun spun
spit spat/spit spat/spit
spread spread spread
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
stride stroke
strike struck struck, stricken
string strung strung
strive strove striven
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
tread trod trodden
wake woke woken
wear wore worn
understand understood understood
win won won
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
withhold withheld withheld
withstand withstood withstood
wring wrung wrung
write wrote written

Daha Fazla Bilgi İçin Forumumuz: http://www.myingilizce.net

Kaynak: http://www.ingilizcenet.com/intermediate/irregular_verbs.html

Düzenli fiiller her zaman sonlarına ..ed eki almakla geçmiş zaman olurlar.
Düzenli Fiillerden Bazıları:

Ask

Asked

Sormak

Clean

Cleaned

Temizlemek

Cook

Cooked

Yemek pişirmek

Fill

Filled

Doldurmak

Help

Helped

Yardım etmek

Laugh

Laughed

Gülmek

Learn

Learned

Öğrenmek

Like

Liked

Beğenmek

Live

Lived

Yaşamak

Look

Looked

Bakmak

Open

Opened

Açmak

Owe

Owed

Borçlu olmak

Play

Played

Oynamak

Show

Showed

Göstermek

Smoke

Smoked

İçmek (sigara vb.)

stay

stayed

Kalmak

Talk

Talked

Konuşmak

Translate

Translated

Tercüme etmek

Use

Used

Kullanmak

Walk

Walked

Yürümek

Wash

Washed

Yıkamak

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1131 votes cast)
Regular - irregular verbs / Düzenli - düzensiz fiiller, 8.0 out of 10 based on 1131 ratings

You may also like...

255 Responses

 1. toprak says:

  çok beğendim sağolun

 2. sevilay says:

  bn çk svdm bu siteyi hepsini anlayışlı bir şekilde göstermişler çk eşekkür ediyorum

 3. görkem e says:

  allah razı olsun performans görevimde çok yardımcı oldu TEŞEKKÜRLERR <3 <3 <3

 4. Gamze says:

  Aaha işte budur :)))

 5. ayibogan says:

  Ben cumle ariyorum bunlar sadece kelimeler

Yorum Yapabilirsiniz

%d bloggers like this: