İngilizce Sınıfı

PAST PERFECT TENSE – ( GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN ) 2

PAST PERFECT TENSE – ( GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN )

PAST PERFECT TENSE – ( GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN )
Bu zaman içinde kullanılan yardımcı fiil “had” cümle içerisinde kelime olarak bir manaya sahip değildir. Cümle içerisindeki vazifesi sadece yardımcılıktır. “Sahip olmak” manasındaki anlamı bu zaman içerisindeki kullanım şeklinde yoktur.
Fiillerin 3. halleri...

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN SÜREKLİLİK 10

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN SÜREKLİLİK

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE – YAKIN
GEÇMİŞ ZAMANDA SÜREKLİLİK
1. Structure : Yapı

He
She
It
Ahmet
Ayşe
The cat
has (‘s)
been working
Çalışmakta. ( O erkek çalışmakta.)
Çalışmakta. ( O kız çalışmakta.)
Çalışmakta. ( O cansız veya hayvan çalışmakta.)
Ahmet çalışmakta.
Ayşe çalışmakta.
Kedi çalışmakta.

I
We
You
They
Ali and Kemal
The children
have (‘ve)
Çalışmaktayım.
Çalışmaktayız.
Çalışmaktasın(ız).
Çalışmaktalar.
Ali ve Kemal çalışmakta.
Çocuklar çalışmaktalar.

PRESENT PERFECT TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN 127

PRESENT PERFECT TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN

PRESENT PERFECT TENSE
YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN
Bu zaman içinde kullanılan yardımcı fiiller have / has cümle içerisinde kelime olarak bir mana ifade etmezler. Vazifeleri sadece sadece yardımcılık yapmaktadır. “Sahip olmak” manasındaki kullanışları bu yapı içerisinde aranmamalıdır.
Türkçemizde buna benzer kullanım şekli...